وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: در شرایط فعلی برای رشته‌های پرطرفدار در دانشگاه‌های بزرگ، چاره‌ای جز برگزاری کنکور نیست نخبگان ایرانی خارج از کشور که از سوی بنیاد ملی نخبگان تایید شوند بدون نیاز به شرکت در فراخوان جذب هیئت علمی استخدام می شوند https://t.me/dolat12_pad/44438…