‌دکتر روحانی در دیدار مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی:‌ایران همچون گذشته آماده همکاری با آژانس در چارچوب پادمان است‌ آژانس مسئولیت مهمی در رابطه با برجام دارد، ضرورت حفظ برجام را از لحاظ فنی برای جهان بیان کنید‌ آمریکایی ها به خوبی دریافته اند که خروج آنها از برجام اشتباه بود‌ تاکید بر اهمیت استقلال ، حرفه ای بودن و بی طرفی آژانس