حاج غلام کویتی‌پور مهمانم بود. می‌گفت از طرف #رهبر_انقلاب پیام محبت آمیزی به او ابلاغ شده که:"تا زمانی که حاج غلام‌علی کویتی‌پور هستید در آغوش من جای دارید." خوشحال و امیدوار بود. راجع به اهمیت ملودی در نغمه های آئینی صحبت کردیم. یک نمونه اش را برایم اجرا کرد.