حالا که نیمی از دهه اول محرم تمام شده، جوادی یگانه معاون شهردار تهران گفته میخواهیم 50 هزار پرچم در شهر نصب کنیم! مجری پرسیده چرا الان؟ گفته سنت جامعه ایران این است که به تدریج سیاه پوش می شود و ضمنا پارچه هم نداشتیم! سیدالشهدا لنگ کسی نیست ولی خوب دارید باطن خود را نشان میدهید