کتابچه تحليلي و تبینی روزنامه ايران درباره عملکرد دولت دوازدهم همراه با گفت و گوهای تصویری با رییس دفتر رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و اعضای کابینه و مدیران ارشد دولت و همچنین ویدیوها و مستندهای موضوعی منتشر شد. https://t.me/dolat12_pad/44403…