? فرمانده کل ارتش: پادگان های ما سال ها ست که تبدیل به حسینیه شده استامیر سرلشکر موسوی در مراسم عزاداری دانشگاه افسری امام علی(ع):?پادگان ها و دانشگاه های ارتش سال هاست که تبدیل به حسینیه شده است ?در همان سال های جنگ رزمندگان ما با همین شور و حال حسینی و سینه زنی ها رهسپار میدان نبرد شدند.رسانه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران Nezaja_ir#رسانه_ارتش#ارتش #ارتش_مردمی #ارتش_انقلابی #ارتش_فدای_ملت #ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران#نزاجا #نهاجا #نداجا #آجا #ارتش_جمهوری_اسلامی#جمهوری_اسلامی #دفاع_مقدس #انقلاب_اسلامی #مقاومت #انقلابی #شهادت #شهدا