بارزترین خصوصیات و مشخصات رزمندگان...پایبندی به اعتقادات و وفاداری به تعهدات اخلاقی و نظامی در احترام به تصمیم فرماندهی در سخت ترین شرایط جنگ از بارزترین خصوصیات و مشخصات آزادگان و شهدای هشت سال دفاع مقدس بود.#رزمنده #آزاده #جانباز #شهید#8_سال_دفاع_مقدس #جنگ #اعتقاد #دفاع_مقدس