دیدار از غرب کشور به دلایل زیرمحض اطلاع خانواده ودیدن مناطقی که جنگ را بخود دیده بودودیدارازمناطقی که قبلا دردوران جوانی در آن مناطق بوده ام وضمنا جهت انجام امورات اداری و... از غرب کشور هم دیداری کردیم ‌. از مناطق غرب کشور اول همین نقطه چهارزبر بودکه جنگ را بخود دیده بود . .......#جنگ #جبهه#مرصاد#گذشته #مناطق_جنگی #خاطرات_دهه_60 #خاطرات #خاطرات_سفر #قوشاچای #میاندواب #میانداب #عجبشیر#قره_داغ #قره_چپق #زاوش #زاوشت #روشت_بزرگ #دفاع_مقدس #چپقلو#زوارق #بیناب_قیزلاری#ملکان#ملکان_میاندواب_بناب_مراغه_عجبشیر_همدان_کرج_زنجان #گردشگری #خوشه_مهر #Fatirerfan #بیناب#تبریز#ملکان#