غدیر برکه بود و با ابلاغ خبر تاریخ‌ساز، دریا شد. می‌توان با یک خبر برکه را به دریا رساند. #خبرنگاران عیدتان مبارک.