‌‌سخنگوی دولت در نشست خبری:لازم می دانم از حضور، فرمایشات و رهنمودهای راهگشا معظم له در جلسه گذشته هیات وزیران به عنوان سخنگوی دولت و به نمایندگی همکاران سپاسگزاری کنم